Miljö & Kvalite

Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

 

Vi skall i samverkan med våra beställare, leverantörer och kunder välja färger och annat material som förskönar med så liten påverkan som möjligt på natur, miljö och hälsa under arbetets gång. Vi har även som eftersträvan att få en lång hållbarhet på objekten och på så vis spara miljön ytterligare. Vi har som mål att uppfylla kraven i Målarmästarnas miljöcertifiering och ska därmed följa gällande lagstiftning.

 

Vilket innebär att alltid välja det mest lämpliga material ur miljösynpunkt.

Hushålla med resurser så som el och vatten.

Alltid sträva efter att minska användande och utsläpp av lösningsmedels- burna produkter. Samt att arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid försöka bli bättre på detta.

 

Kvalitétpolicy

 

För oss står kvalitet alltid i centrum. Detta innebär att vi lägger ner mycket energi på att ta reda på vad varje unikt projekt kräver för ett fullgott resultat. Därefter gör vi vårt yttersta för att kunna leverera en produkt med högsta möjliga kvalitet.

 

För att nå dit både vi och kunden vill ser vi följande punkter som viktiga vid alla typer av projekt.

ad vill kunden – Hitta bästa möjliga sätt att tillmötesgå dennes önskemål, detta uppnås bäst genom att tillsammans med beställaren gå igenom förväntningar och krav på oss som måleriföretag.

 

Leverantörer – Välja leverantörer som kan tillgodose oss med de produkter vi behöver för att kunna leverera kvalitet som motsvarar våra krav.

Materialval – Alltid välja material som tillmötesgår kundens samt projektets kvalitetskrav. Det ska finnas möjlighet att kunna leverera kvalitetsblad på samtliga valda produkter vid önskemål.

Dokumentering – Vi ska genom dokumentering så som egenkontroller och kvalitetsronder kunna tillhandahålla ett väl dokumenterat projekt, både för kundens trygghet och för vår egen utvecklings skull.

Uppföljning – I en ständigt förändrande bransch vill vi genom uppföljning på våra olika projekt jobba aktivt med att förbättras och förnyas i vårt kvalitetstänkande.

Copyright © All Rights Reserved CAM Design 2014